مشاهده همه 5 نتیجه

نوار کناری را نشان دهید
نشان دادن 9 24 36

خواب های دیالیزی (۱)، طراحی با روان نویس روی کاغذ

500,000 تومان
عنوان اثر:خواب های دیالیزی (1)، تکنیک: طراحی روان نویس روی کاغذ، اندازه: 28×32 سانتیمتر، 1398، امضا شده و قاب شده،

dialysis Dreams, Drawing by pen on paper, 2019, Signed and framed

روشنایی (۱)

1,000,000 تومان
نام اثر: روشنایی (1)، تکنیک:آب مرکب، راپید و گواش، اندازه: 28×35 سانتیمتر، امضا شده و قاب شده

روشنایی (۳)

1,000,000 تومان
نام اثر: روشنایی (3)، تکنیک: طراحی با راپید روی کاغذ، اندازه: 31×39 سانتیمتر، امضا شده و قاب شده