آثار هنری

روشنایی (۳)

1,000,000 تومان
نام اثر: روشنایی (3)، تکنیک: طراحی با راپید روی کاغذ، اندازه: 31×39 سانتیمتر، امضا شده و قاب شده

روشنایی (۱)

1,000,000 تومان
نام اثر: روشنایی (1)، تکنیک:آب مرکب، راپید و گواش، اندازه: 28×35 سانتیمتر، امضا شده و قاب شده

منظره

180,000 تومان
نام اثر:منظره، تکنیک: آبرنگ روی کاغذ آبرنگ، 30×40 سانتیمتر، سال تولید اثر: 1397، امضا شده، قاب نشده

گل آبی

100,000 تومان
عنوان اثر: گل آبی تکنیک: آبرنگ روی کاغذ سال تولید اثر: 1398 امضا شده قاب شده

گلدان

1,500,000 تومان
نام اثر: گلدان تکنیک: آبرنگ سال تولید اثر: 1398 امضا شده قاب نشده

لاله (۱)

80,000 تومان
نام اثر: لاله (1) تکنیک: آبرنگ روی کاغذ سال تولید اثر: 1398 امضا شده قاب شده

شیروانی ها

200,000 تومان
نام اثر: شیروانی ها تکنیک: گواش روی مقوا سال تولید: 1380 امضا شده قاب شده