آثار هنری

خواب های دیالیزی (۱)، طراحی با روان نویس روی کاغذ

500,000 تومان
عنوان اثر:خواب های دیالیزی (1)، تکنیک: طراحی روان نویس روی کاغذ، اندازه: 28×32 سانتیمتر، 1398، امضا شده و قاب شده،

dialysis Dreams, Drawing by pen on paper, 2019, Signed and framed

صورتی

1,000 تومان
عنوان اثر: صورتی، Canon EOS 7D، استانبول، 1398

گل ها (۳)

150,000 تومان
عنوان اثر: گل ها (3)، تکنیک: آبرنگ و گواش، اندازه با قاب: 28×34 سانتیمتر، سال تولید اثر: 1398 امضا شده

شکوفه و بهار

1,000 تومان
شکوفه و بهار عکس اسفند1398

زیارتگاه خالدنبی

1,000 تومان
عنوان اثر: نمایی از زیارتگاه خالد نبی 1389

گل ها (۲)

150,000 تومان
عنوان اثر: گل ها (2)، تکنیک: آبرنگ و گواش، اندازه: 35×28 سانتیمتر، سال تولید اثر: 1398 امضاء شده و قاب شده

گل ها (۱)

150,000 تومان
عنوان اثر: گل ها (1)، تکنیک: آبرنگ روی کاغذ، اندازه: 35×28 سانتیمتر، امضا شده و قاب شده

روشنایی (۳)

1,000,000 تومان
نام اثر: روشنایی (3)، تکنیک: طراحی با راپید روی کاغذ، اندازه: 31×39 سانتیمتر، امضا شده و قاب شده